Vad är programmering? – Allt du behöver veta

Adam

Av Adam

Hej! Idag ska vi dyka in i programmeringens fascinerande värld. Du har säkert hört ordet ”programmering” och kanske tänker på komplicerade kodrader eller avancerade datorspel. Men vad är egentligen programmering? Och varför är det så viktigt i vårt digitala samhälle? Låt oss utforska detta tillsammans!

Grundläggande begrepp i programmering

Programmering, i sin enklaste form, handlar om att instruera en dator att utföra specifika uppgifter. En programmerare, alltså du om du skulle ge dig in i denna värld, skapar ett ”program” – en serie instruktioner som datorn kan förstå och följa. Dessa instruktioner är skrivna i ett speciellt språk, kallat programspråk.

Som programmerare är du en kreatör. Du tar ett problem eller en idé och omvandlar den till en kod som datorn kan exekvera. Det är inte bara att skriva kod; det handlar också om att förstå behov, designa lösningar, och testa för att se till att allt fungerar som det ska.

Programmeringsspråk och deras funktion

Det finns många olika programmeringsspråk, och varje språk har sina unika egenskaper och användningsområden. Några populära språk inkluderar:

 • Python: Användarvänligt och mångsidigt, bra för nybörjare.
 • Java: Känd för sin portabilitet över olika plattformar.
 • C++: Ett kraftfullt språk som ofta används i systemprogrammering.

Högnivåspråk och lågnivåspråk

Programmeringsspråk kan delas in i högnivå- och lågnivåspråk:

 • Högnivåspråk (ex. Python, Java): Mer abstrakta och närmare människans språk.
 • Lågnivåspråk (ex. C, Assembler): Närmare datorns maskinkod och mer tekniska.

Från kod till maskinkod

Datorer förstår inte direkt högnivåspråk. Din kod måste först översättas till maskinkod, ett språk bestående av ettor och nollor. Detta görs vanligtvis av en kompilator eller tolk, beroende på språket.

Att börja lära sig programmering

Att börja med programmering kan kännas överväldigande, men med rätt inställning och resurser är det en spännande och givande resa. Du behöver inte nödvändigtvis några specifika förkunskaper, men det finns tre egenskaper som är bra att utgå ifrån:

 1. Gilla problemlösning: Programmering handlar mycket om att lösa utmanande problem.
 2. Logiskt tänkande: Förmågan att tänka logiskt och strukturerat är viktigt.
 3. Nyfikenhet: Ett intresse för att förstå hur saker fungerar är en stor fördel.

Hemsidor för att lära sig programmering

Det finns flera online-resurser som kan hjälpa dig att börja din programmeringsresa. Här är några rekommenderade webbplatser:

 • Khan Academy: En ideell hemsida som erbjuder kurser i JavaScript, HTML, CSS och SQL. Perfekt för att fördjupa sig i specifika områden som spelutveckling.
 • Codeacademy: Känd som en av världens största plattformar för programmering. Lär dig HTML, CSS, JavaScript och Ruby genom interaktiva kurser.
 • w3schools.com: En grundläggande, men mycket informativ webbplats för att lära sig HTML, CSS, SQL och JavaScript.
 • Microsoft Virtual Academy: Microsofts egen plattform erbjuder kurser i C#, JavaScript och C++ för spelutveckling, med en kombination av videor och praktiska övningar.
 • Scratch: För en mer lekfull introduktion till programmering. Skapa historier, animationer och spel genom enkla programmeringskoncept.
 • Code Combat: Ett unikt sätt att lära sig JavaScript och Python genom att spela i en actionfylld fantasyvärld.
 • Don’t Fear the Internet: Perfekt för nybörjare som vill skapa hemsidor. Lär dig HTML och CSS genom korta, lättförståeliga filmer.
 • Learnlayout.com: En webbplats dedikerad till att undervisa i CSS för webbdesign.
 • Ludu: Här kan användare själva skapa och ta del av kurser, inklusive i programmering, med flera alternativ i Python.

Dessa webbplatser erbjuder olika tillvägagångssätt och svårighetsgrader, vilket gör det möjligt för dig att hitta en metod som passar just din inlärningsstil och intressen.

Yrken inom programmering

Programmering är inte bara en färdighet för hobbyprojekt; det är en central kompetens i många yrken, såsom:

 • Nätverkstekniker
 • Säkerhetsansvarig inom IT
 • Spelutvecklare
 • Systemutvecklare
 • Systemförvaltare
 • Webbdesigner

Att börja lära sig programmering öppnar dörren till en värld av möjligheter, både för personlig utveckling och professionella karriärer. Med rätt inställning och de resurser som finns tillgängliga online, är du på god väg att bli en del av denna spännande och ständigt utvecklande värld.

Olika nivåer av abstraktion inom programmering

Assemblerprogrammering

På den lägre abstraktionsnivån har vi assemblerprogrammering. Här skriver du kod som är närmare maskinkoden, vilket ger dig mer kontroll över hårdvaran. Assemblerspråk använder ofta korta kodord som ”SR 1,2”, vilket betyder ”Subtrahera innehållet i register 1 med innehållet i register 2”.

Allmänna programspråk

Dessa språk, som C och Java, är ett steg upp i abstraktionsnivå. Här skriver du instruktioner som är mer läsbara och som sedan översätts till flera instruktioner i maskinspråket. Till exempel, en enkel operation som ”saldo = tidigaresaldo – uttag;” i ett högnivåspråk kan motsvara flera maskininstruktioner.

Högnivåspråk

På den högsta abstraktionsnivån har vi högnivåspråk där du inte behöver tänka på maskinens detaljer. Dessa språk låter dig fokusera på själva problemlösningen. Du skriver kod som beskriver vad som ska göras, snarare än hur det ska göras.

Programmeringsparadigm

Programmering är inte en storlek som passar alla. Det finns olika sätt att närma sig programmering, kända som paradigm. Varje paradigm har sin egen filosofi och metodik. De vanligaste inkluderar:

 • Objektorienterad programmering (OOP): Fokuserar på att skapa ”objekt” som innehåller både data och metoder. Exempel: Java, C++. Fördelar med OOP inkluderar återanvändning av kod och enkelhet i underhåll.
 • Funktionell programmering: Bygger på matematiska funktioner. Exempel: Haskell, Scala. Kännetecknas av att funktioner inte har sidoeffekter, vilket kan göra kod enklare att förstå och testa.
 • Procedurprogrammering: Fokuserar på att skriva kod som en sekvens av procedurer eller underprogram. Exempel: C, Fortran.

Varje paradigm har sina unika styrkor och användningsområden, vilket gör det viktigt för dig som programmerare att förstå skillnaderna.

Problemlösning med programmering

När du programmerar handlar det inte bara om att skriva kod; det handlar om att lösa problem. Här är de steg du kan följa:

 1. Förstå problemet: Det är viktigt att ha en klar bild av vad som behöver lösas.
 2. Dela upp problemet: Bryt ner problemet i mindre, mer hanterbara delar.
 3. Skissa en lösning: Tänk igenom möjliga lösningar och välj den mest effektiva.
 4. Implementera lösningen: Skriv kod som representerar din lösning.
 5. Testa och felsök: Kontrollera att din kod fungerar som tänkt och gör nödvändiga justeringar.

Denna process är iterativ. Du kommer ofta att behöva gå tillbaka och revidera dina lösningar när nya utmaningar uppstår.

Praktiska tillämpningar av programmering

Programmering finns överallt i vår vardag. Här är några exempel:

 • Webbutveckling: Skapa webbplatser och applikationer med HTML, CSS och JavaScript.
 • Mobilappar: Utveckla appar för smartphones med Swift (för iOS) eller Kotlin (för Android).
 • Dataanalys: Använda Python eller R för att analysera och visualisera data.
 • Spelutveckling: Skapa spel med hjälp av C++ och spelutvecklingsmotorer som Unity.

Dessa tillämpningar visar på mångsidigheten och nödvändigheten av programmering i dagens teknikdrivna värld.

Avslutning

Nu när vi har utforskat programmeringens grundläggande aspekter, är det tydligt hur integrerat och viktigt det är i vår digitala tidsålder. Att förstå programmering är inte bara användbart för att skapa tekniska lösningar, utan också för att utveckla en kritisk förståelse för den teknikdrivna värld vi lever i.

Oavsett om du är nyfiken på att börja din resa som programmerare eller bara vill ha en bättre förståelse för hur den digitala världen fungerar, hoppas jag att denna artikel har gett dig värdefull insikt. Programmering är ett spännande och ständigt utvecklande fält, fullt av möjligheter för både kreativitet och innovation. Så varför inte börja utforska det idag?

Lämna en kommentar